Човек оценява живота си и започва да го живее пълноценно едва, след като е бил на границата между него и смъртта.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment