Едва когато загубим всичко сме свободни да направим каквото искаме.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment