Един ден любовта пита приятелството "Защо те има след като аз съществувам?" ...а Приятелството отговорило "...за да донеса усмивката там... където ти остави сълзи..."

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment