Научете първо смисъла на думата "Уважение" и чак тогава говорете за "Любов"..

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment