Само два типа хора са искрени на този свят- малките деца и пияните хора.


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment