Щастието не е за всеки , понякога цената която трябва да платим е прекалено висока - не всеки има смелостта да я плати !

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment