Тази криза, ако продължи още малко, жените ще почнат наистина да се омъжват по любов... :D

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment