Tо вярно,че съм по-красива от теб,ама затова ли ме смени с нея-ти да блеснеш...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment