Нищо вечно няма.Финикийците измислиха парите -ала не купиха с тях вечна държава.Изкуството е вечно,но Александрийската библиотека,подпалена от Цезар,изгоря за един ден.Бизнесът е велика сила,но Търговският център в Ню-Йорк се срути за миг!Падат тронове,рухват империи,потъват кораби,късат се стоманени мостове...А ти... за една временна любов ли ще страдаш?

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment