Силен е онзи, който се смее, докато сърцето му плаче.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment