Ревността е страх от превъзходството на другия.. :)

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment