В понеделник ставането сутрин е най-трудно, но споменът за почивните дни зарежда всичко с енергия.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment