Може би мъжете са дрога.Понякога те карат да се чувстваш ужасно,но понякога ти помагат да летиш...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment