Човек трябва да знае името си, името на приятелката си и телефонния й номер – останалото го пише в книгите :)

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment