Жените са като виното.Повечето се превръщат в оцет, а други стават по-добри с възрастта. ....

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment