"В природата на жените е да доказват невъзможното чрез възможното и да отричат очевидното, позовавайки се на предчувствията...." /Балзак - "Дядо Горио"/ ♐

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment