"Настоящата винаги се плаши от бившата, а бившата винаги я съжалява." :D

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment