" Исках да му кажа за страха си, че никога не би могъл да ме обича, по начина по които исках да бъда обичана!" S&S

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment