" Бях изплашена, че той наистина не е способен да обича някой друг, освен себе си! Бях изплашена, че в удобен случай той би ми разбил сърцето отново!" S&S

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment