" Има само два варианта да облечеш малката черна рокля през деня. Единият е когато си напусна купона твърде късно. Другият е когато си напуснал купона твърде рано!" S&S

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment