Колкото повече ми се подиграваше, толкова повече знаех, че идеята ми е брилянтна! xxx

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment