All you need it's time..

Нужно е време, за да разбереш тънката разлика между преплетени ръце и оковани души...
Да осъзнаеш,че любовта не е вечно упование, а
човекът до теб - сигурност за цял живот... 
Да прозреш,че целувките не подпечатват договори, а подаръците не означават обещания...
Да срещаш пораженията си с вдигната глава и смел поглед - силен като голям човек, а не раним като малко дете...
Да разбереш, че пътищата се проправят днес, защото земята утре е несигурна за градеж...
Нужно е време, за да разбереш, че дори топлите лъчи на слънцето изпепеляват, стоиш ли дълго под тях...
Така, че посади сам цветята в градината на душата си - не чакай случаен букет... Накрая ще видиш, че можеш да оцелееш...
Че си наистина издръжлив, че си действително силен,че си истински ценен...
И ще се учиш, и ще научаваш нещо ново при всяко сбогуване...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment