Каквато и да е истината, хората често виждат каквото им се иска. :)

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment