Първо беше моето бъдеще, после моята мъка, сега си просто моето минало...

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment