Любовта, която не можем да имаме е тази, която трае най-дълго, боли най-силно и се усеща като най-силната..


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment