Силен е онзи, който се смее, докато сърцето му плаче. .

(via a-n-d-r-a, fifisbulldog)

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment