Мъжете всеки ден се убеждават, че е по-лесно да говорят лошо за жените, отколкото да се откажат от тях.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment