Наближава сесия. По кръчмите студентите освобождават местата си за преподавателите.


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment