Защото беше истински огън и толкова безразсъдно, упорито смела. Защото под обвивката на всички свои претенции беше всъщност уязвима като дете. Защото не приличаше на нито една жена, която съм познавал. Зная, че е безсърдечна и завършена егоистка, тя е като дете, което реве за играчка, но я чупи в момента, в който я получи. Ала има моменти, в които накланя глава по особен начин, усмихва се жизнерадостно или изведнъж започва да изглежда безпомощна - тогава едва не забравям наученото. - A.Pипли

Selena+gomez++the+scene+145_large
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment