Човешката слабост и лицемерие заслужават съжаление.


YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment