Всички си мислят, че българите бягат от България... A всъщност истината е, че българите бягат от българите...


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment