Прощално

             Понякога  ще  идвам  във  съня  ти
като  неканен  и  неискан  гостенин.
           Не  ме  оставяй  ти  отвън  на  пътя,
           вратите  не  залоствай.
           Ще  влезна  тихо. Кротко  ще  приседна,
           ще  вперя  поглед  в  мрака  да  те  видя.
           Когато  се  наситя  да  те  гледам,
           ще  те  целуна  и  ще  си  отида.


                            Продължение

            А  аз  ще  те  посрещна  с  отворени  очи.
            Ще  те  прегърна  в  унес, занемяла...
            Ще  те  притисна  силно, да  не  проличи,
            че  болката  със  мене  се  е  сляла...
            А  после  ще  те  пусна  да  си  идеш,
            по  теб  ще  пратя  тайно  мисълта  ми -
            и  друг  път  да  поискаш  да  ме   видиш.

           Аз  знам,  ти  пак  ще  дойдеш  във  съня  ми...


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment