Всеки има сродна душа. Когато я срещнеш,чувството е като след първия сняг.Отиваш на вън с шейната и се изкачваш на най-високия хълм.Сърцето ти препуска,изпотяваш се,въпреки че сополите са ти замръзнали.В следващия момент се спускаш по улица Монагу,смееш се, плачеш и искаш този момент никога да не свършва.Ето така трябва да те кара да се чувстваш истинската любов.Никой не трябва да се примирява с по-малко.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment