Не е виновен мъжът, който изневерява. Виновна е жената , която не може да задържи вниманието му!

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment