Ако разговарят двама мъже, говорят за себе си; ако разговарят две жени, говорят за трета!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment