"....Любовта, мислеше тя, трябва да дойде изведнъж със силен гръм и мълнии, тя е небесен ураган, който връхлита живота, преобръща го, изтръгва волите като листа и завлича цялото сърце в пропастт......" / "Мадам Бовари", Г.Флобер

Passion | via Tumblr
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment