" Жената напада чрез неочаквано и необяснимо отстъпление ". из Малката стопанка на голямата къща от Джек Лондон

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment