На хората изобщо не им пука какво мислите и чувствате.. Далеч повече ги вълнува колко килограма сте, колко пари имате и с кого спите.......

FA$HION & PRETTY THING$
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment