Притиснете това, което ви е скъпо, както и да се казва, към гърдите си, и го галете докато започне да мърка.

YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment