Всяка жена има нужда да види света толкова прекрасен, колкото само един мъж, който я желае, може да й го покаже...


YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment