Когато един мъж е заинтересован,той може да бъде много изобретателен...Така,че не се утешавай с илюзията,че той е възпрепятстван от обстоятелствата!

So much love ... So much pain So much love ... So much pain
YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment