Чувах лоши думи за мен и теб от приятели. Знаеш ли въпреки, че са ни приятели, те са хора, а хората обичат да говорят.

∞ Luxury Lìfє ∞ | via Facebook
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment