Игрa на кодове / The Imitation Game

" Двама човека в гора срещат мечка. Единият коленичи да се моли.Другият си завързва обувките. Единият пита: "Приятелю, какво правиш? Не можеш да надбягаш мечката". А другият отговаря: "Не е нужно. Само трябва да надбягам теб."- The Imitation Game


YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment