Бог създаде жената красива и глупава. Красива, за да я обича мъжът и глупава, за да го обича и тя.

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment