Дръж приятелите си близо, но дръж враговете си още по-близо

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment