Разби живота ми. Вземи лъжите си. На нея ги кажи, дано ти вярва.


YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment