Да ревеш в лимузина с тъмни стъкла винаги е по-забавно от това да се смееш в някоя Шкода!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment