Когато лъжата е достатъчно голяма и очевидна, хората започват да търсят в нея нещо истинно и най-вероятно ще го открият, като по този начин ще превърнат лъжата в истина ...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment