Нека бъда тази безсрамната! Поне живея според моите правила и разбирания, а не според чужди очаквания и надежди!

YOU KNOW YOU LOVE ME!
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment