Има неща, които не искаме да се случват, но трябва да приемем. Има неща, които не искаме да знаем, но трябва да научим. Има хора, без които не можем да живеем, но трябва да оставим да си идат...

YOU KNOW YOU LOVE ME! 
X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment